BGL Nieuws

Terug naar het nieuwsoverzicht


BGL nieuwsToekenning SysteemAccreditatie door de SNRO!

Deze SA geldt voor de zogenaamde brede coachopleiding met de 4 uitstroomprofielen (kindercoach, jongerencoach, gezins- en opvoedcoach en volwassenencoach) en de therapeutische verdieping ervan.

Algemene indruk van en de kwaliteitsrol van BGL & partners
Vanuit de materialen die we ontvingen en bestudeerden heeft de Accreditatie Commissie SA veel vertrouwen gekregen in het kwaliteitsbeleid van uw organisatie. Op alle gebieden en criteria geeft u voorbeelden van het cyclische karakter van het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen en van een integratie van kwaliteit binnen uw organisatie.

De accreditatiecommissie ziet tevens dat u een hoog niveau nastreeft in uw opleidingen, in uw relatie naar het beroepsveld en in uw eigenorganisatie zoals te zien is in het organisatieniveau en het niveau van de uitvoerende docenten.
Chapeau!

Uw duidelijke visie op de beroepen en het beroepsveld en de concrete vertaling ervan zowel in proces van aansturing als wat betreft de concretisering van de opleidingen zorgt voor een stevige basis om kwaliteitsvol te kunnen opleiden.
Uw duidelijke visie op de ontwikkeling van en het betrekken bij de maatschappelijke context zorgt voor beroepsrelevante opleidingen waar de student maximaal van kan profiteren bij zijn beroepsbekwaamheid.
De commissie is ook zeer te spreken over uw onderzoeksmatige en wetenschappelijke inslag.

In alle openheid heeft BGL & partners laten zien dat zij kwaliteit in haar volle breedte hoog in het vaandel heeft staan.
De kwaliteitsgedrevenheid van de directie en de direct betrokkenen van BGL & partners getuigt ervan dat er sprake is van een dusdanige realisatie van het cyclische proces in kwaliteitsontwikkeling, dat de kwaliteitsontwikkeling naar het systeemniveau kon worden getild.Terug naar het nieuwsoverzicht


25 jaar BGL


NIEUWS
Laatste nieuws:


Direct online inschrijven


Top